fbpx

REGULAMIN VOUCHERÓW

 

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:
Sprzedawca – Katarzyna Rudnik Studio Portretu
Nabywca – osoba kupująca Voucher
Obdarowany – osoba, dla której Voucher jest przeznaczony (realizująca Voucher)

ZAKUP VOUCHERA

Chęć zakupu Vouchera należy zgłosić poprzez Formularz Kontaktowy lub mailowo na adres info@katarzynarudnik.com
Zakup Vouchera odbywa się poprzez przelew.

Nabywca przelewa ustaloną kwotę na wskazane konto bankowe.

Kwota przelewu powinna obejmować wartość wybranego pakietu sesji oraz:
* koszt Vouchera 35 zł
* koszt ewentualnej przesyłki Inpost wg cennika

Po otrzymaniu płatności Sprzedawca ustala z Nabywcą sposób otrzymania Vouchera (kurierem za dodatkową opłatą lub osobiście).

Wartość Vouchera to wartość wybranego pakietu, zgodnie z aktualną ofertą otrzymaną od Katarzyna Rudnik Studio Portretu.

Nabywca otrzymuje Voucher w postaci papierowej i przekazuje go dowolnemu Obdarowanemu lub może z niego także skorzystać osobiście.

Nabywca poprzez wpłatę środków pieniężnych oraz odbiór Vouchera od Katarzyna Rudnik Studio Portretu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać. Zakup Vouchera jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

DOSTAWA

Voucher zostanie wysłany do Nabywcy w ciągu 5 dni roboczych po zaksięgowaniu całości wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy.

Voucher może być wysłany przez Paczkomat Inpost, opłata za wysyłkę nie jest uwzględniona w opłacie za Voucher, doliczana jest dodatkowo wg stawek aktualnego cennika firmy Inpost.
Nabywca jest zobowiązany do podania prawidłowego adresu dostawy.
Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Vouchera.

OKRES WAŻNOŚCI

Voucher jest ważny przez 6 miesięcy od daty zakupu. Termin ten nie może być przedłużany i jest podany na odwrocie Vouchera.
Po upłynięciu okresu ważności Voucher przepada.

REALIZACJA VOUCHERA

Voucher dotyczy regularnych sesji w studiu tj. oferty całorocznej – nie dotyczy sesji specjalnych i promocyjnych.
Sesje realizowane są od poniedziałku do piątku. W celu wybrania jak najdogodniejszego terminu zaleca się rezerwację sesji z jak najwcześniejszym wyprzedzeniem. Obdarowany powinien umówić się na sesję fotograficzną drogą mailową ze Sprzedawcą wybierając termin swojej sesji dostępny spośród wolnych terminów zaproponowanych przez Sprzedawcę. Termin sesji zarezerwowany jest po ustaleniu mailowym i potwierdzeniu terminu przez Sprzedawcę.

Sesja ważna jest tylko z Voucherem i musi się odbyć w czasie jego terminu ważności.
W przypadku zmiany terminu, odwołania, niepojawienia się na sesji – obowiązują zasady Regulaminu Sesji Zdjęciowej.
Nie stawienie się na umówiony termin i brak uprzedzenia o tym fakcie traktowane jest jako wykorzystanie Vouchera.

ZWROTY / WYMIANA

Voucher nie może być wymieniony na środki pieniężne (w tym gotówkę) w całości lub w części, na inny Voucher oraz nie podlega zwrotowi.
W przypadku zmiany przez Obdarowanego pakietu sesji na niższy różnica w cenie nie jest wypłacana.
W przypadku niewykorzystania przez Obdarowanego Vouchera w terminie jego ważności – Nabywcy i Obdarowanemu nie przysługuje zwrot środków.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Voucher na sesję fotograficzną należy traktować tak jak gotówkę.
Użytkownik Vouchera (Obdarowany) zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką lub przelewem, gdy wartość otrzymywanego Towaru lub świadczonej Usługi jest wyższa, niż aktualna wartość nominalna Vouchera. Obdarowany korzysta z otrzymanego w prezencie pakietu – mogąc dobrać dodatkowe ujęcia czy fotoprodukty za dodatkową opłatą wg cennika.
Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Vouchera m.in. w przypadku upływu terminu jego ważności.
W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Vouchera nie zostanie on wykorzystany, Nabywca oraz Obdarowany nie mają prawa żądać od Sprzedawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Sprzedawcy (wartość Vouchera).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Podczas sesji obowiązuje standardowy Regulamin Sesji Zdjęciowej, który podpisuje osoba Obdarowana jako klient.
Voucher w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, w tym nie jest kartą płatniczą. Voucher jest elektroniczną formą bonu towarowego.

Informacje zamieszczone na stronie nie stanowią oferty, a jedynie mają charakter reklamowy.
Są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).